Chin Chin's weblog about Linux, FOSS, Web, DIY, music, movies and stuffs. http://ngochin.com Using legacy animation in Unity3D 5.x Sat, 10 Dec 2016 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2016/12/10/unity_legacy_animation/ http://ngochin.com/2016/12/10/unity_legacy_animation/ OOP-free JavaScript In which I show you how to be a hispter. Wed, 03 Feb 2016 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2016/02/03/oop-free-javascript/ http://ngochin.com/2016/02/03/oop-free-javascript/ Why I always put a space in the middle of emoticons Like this = ) Sat, 07 Mar 2015 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2015/03/07/space-emoticon/ http://ngochin.com/2015/03/07/space-emoticon/ Lập trình C trên Linux the hard way The traditional way. Fri, 15 Aug 2014 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2014/08/15/lap-trinh-c-tren-linux-the-hard-way/ http://ngochin.com/2014/08/15/lap-trinh-c-tren-linux-the-hard-way/ Ước mơ bộ gõ kiểu Unikey trên Linux Gõ tiếng Việt là một trong những nhu cầu rất cơ bản của người dùng Việt. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có một bộ gõ tiếng Việt nào đạt được sự ổn định và thoải mái như bộ gõ Unikey trên Windows. Thu, 31 Jul 2014 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2014/07/31/uoc-mo-bo-go-kieu-unikey/ http://ngochin.com/2014/07/31/uoc-mo-bo-go-kieu-unikey/ Linked list bằng preprocessor trong C Giới thiệu về queue.h Wed, 01 Jan 2014 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2014/01/01/linked-list-preprocessor-c/ http://ngochin.com/2014/01/01/linked-list-preprocessor-c/ English in Vietnamese grammar Crazy proposition for an English that feels more like Vietnamese. Sun, 22 Dec 2013 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2013/12/22/english-vietnamese-grammar/ http://ngochin.com/2013/12/22/english-vietnamese-grammar/ Chia sẻ file cực nhanh trong mạng nội bộ Hướng dẫn sử dụng tính năng HTTP server của Python để tạo một web server chia sẻ file. Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2013/04/04/chia-se-noi-bo-cuc-nhanh/ http://ngochin.com/2013/04/04/chia-se-noi-bo-cuc-nhanh/ Bài ca những cô gái 17 tuổi - ban nhạc Xã hội đổ vỡ Chỉ là một bài hát Fri, 29 Mar 2013 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2013/03/29/anthems-seventeen-girl/ http://ngochin.com/2013/03/29/anthems-seventeen-girl/ Princesses, castles and journeys A story, a start. Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0000 http://ngochin.com/2013/03/22/princesses-castles-and-journeys/ http://ngochin.com/2013/03/22/princesses-castles-and-journeys/