NOTE: I migrated to my new homepage at trailing.space. This blog will not be updated anymore.

Ước mơ bộ gõ kiểu Unikey trên Linux


Gõ tiếng Việt là một trong những nhu cầu rất cơ bản của người dùng Việt. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có một bộ gõ tiếng Việt nào đạt được sự ổn định và thoải mái như bộ gõ Unikey trên Windows.

Đặc biệt có một vấn đề mà rất nhiều người dùng than phiền là khi gõ tiếng Việt xuất hiện một dấu gạch bên dưới dòng chữ đang gõ. Dấu gạch này được gọi là preedit line. Để hiểu về vấn đề này thì cần phải biết sơ qua cách hoạt động của một bộ gõ.

Backspace và Preedit

Một bộ gõ (không nhất thiết là tiếng Việt) thường là một phần mềm chuyển đổi một chuỗi phím nhấn thành một đoạn văn bản ở ngôn ngữ mong muốn. Để làm điều này thì bộ gõ cần phải liên tục thay đổi và hiển thị mẩu văn bản đang gõ dựa theo những phím mới nhấn. VD: khi người dùng gõ a thì sẽ có một chữ a hiện ra màn hình, nhưng nếu gõ thêm một chữ a nữa thì phải thay thế chữ a đầu tiên bằng chữ â theo kiểu gõ Telex.

Gần như tất cả các bộ gõ trên Windows (tôi không dám chắc nhưng không thể kiểm chứng được vì phần lớn là phần mềm nguồn đóng) giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng dấu backspace giả. Như vậy, khi ấn phím a thứ hai thì bộ gõ sẽ gửi một dấu backspace giả để xóa chữ a thứ nhất rồi mới gửi chữ â đến ứng dụng.

Pseudo code cho Unikey:

while True:
  next_key = get_next_key()
  if next_key == 'a' and last_key == 'a':
    send_back_space()
    send_text('â')
  else:
    send_text(next_key)

  last_key = next_key

Tuy nhiên, preedit mới là giải pháp “chính thống” cho vấn đề edit liên tục này. Preedit là một vùng buffer tạm bên trong ứng dụng, cho phép bộ gõ sửa đổi thoải mái. Chỉ khi nào bộ gõ commit đoạn preedit này thì text đang gõ mới trở thành một phần chính thức của văn bản còn không thì nó được coi là độc lập và có thể bị discard bất cứ lúc nào. Vì có sự phân biệt này nên trong tất cả các hướng dẫn thiết kế giao diện của Windows, Mac OS X hay Linux đều khuyến cáo preedit phải được đánh dấu một cách đặc biệt, thông thường là với một dấu gạch chân màu đen 1 pixel. Preedit được dùng rất thông dụng với các bộ gõ tiếng Nhật, Trung, Hàn (CJK).

Preedit với bộ gõ tiếng Nhật trên Windows

Code thay đổi khi dùng preedit:

  ...
  if next_key == 'a' and last_key == 'a':
    update_preedit_text('â')
  ...

Người dùng Việt do quen với kiểu gõ trực tiếp như Unikey trên Windows cảm thấy khó thích nghi với preedit, đặc biệt là với dấu gạch chân, nhưng cũng vì nhiều lý do khác.

Thao tác hiển thị preedit bắt buộc phải được implement phía ứng dụng chứ không phải ở phía hệ thống hay phía bộ gõ vì lý do rất đơn giản là nếu muốn hiển thị preedit ở đúng vị trí con trỏ và với formatting của text đang gõ từ trước thì cần phải có thông tin chính xác về text buffer, mà thông tin này thì chỉ có ứng dụng có. Chính vì được implement ở phía ứng dụng nên điều tất yếu xảy ra là có nhiều implementation khác nhau với những behavior khác nhau. Ví dụ như khi gõ mật khẩu trong gksu thì không hiện preedit nhưng khi gõ với lệnh sudo trong terminal thì sẽ hiện (rất nguy hiểm). Hay trong phần lớn các ứng dụng thì preedit không tạo hiệu ứng autocomplete như phím nhấn bình thường, người dùng phải gõ hết từ muốn tìm kiếm và commit thì chương trình mới bắt đầu autocomplete. Preedit cũng không hoạt động với các ứng dụng Windows chạy qua Wine vì Wine chỉ là một lớp tương thích và không thể biết chính xác con trỏ trong ứng dụng đang ở ví trí nào. Một vấn đề nữa là nếu bộ gõ chỉ sử dụng preedit thì một khi đã commit thì không thể quay trở lại sửa những từ đã gõ ở trước. VD như với ibus-unikey thì nếu đã gõ cón cò thì không thể nhấn backspace quay lại sửa dấu cho ó được (ibus- unikey gặp dấu cách sẽ commit luôn).

Vì vậy, nhiều bộ gõ trên Linux đã cố gắng bắt chước kiểu gõ direct của Unikey trên Windows với nhiều kỹ thuật và mức hiệu quả khác nhau.

Fake X11 event

Trên môi trường Unix thì X11 là phần mềm quản lý giao diện đồ họa, mọi thao tác nhập xuất bàn phím, con trỏ, hiển thị ra màn hình đều phải qua X11. Vì vậy dễ thấy nhất là tạo phím backspace giả từ X11 thông qua hàm XSendEvent() tới ứng dụng đang nhận focus. xvnkb phiên bản 0.1 sử dụng phương pháp này. Về ý tưởng thì gần như giống hệt Unikey, trên Win Unikey sử dụng hàm PostMessageW() với message type là WM_IME_CHAR hoặc WM_CHAR để tạo phím nhấn giả.

Tuy nhiên, X11 là một hệ thống bất đồng bộ nên không có gì đảm bảo sự kiện backspace sẽ đến trước sự kiện commit. Vì vậy có thể dẫn tới trường hợp chữ â tới trước dấu backspace và về phía người dùng thì chữ a thứ hai không có tác dụng gì hết.

Hơn nữa, fake X11 event được coi là một nguy cơ bảo mật nên nhiều ứng dụng không chấp nhận xử lý những sự kiện kiểu này.

Forward key event

Các bộ gõ trên Linux thường không đứng riêng lẻ mà hoạt động với một phần mềm quản lý bộ gõ (thông thường có ibus, scim, uim,…). Các phần mềm quản lý bộ gõ này sẽ cung cấp các thư viện liên kết động chạy trong context của các ứng dụng. VD khi gõ với Gedit thì Gedit sẽ nhận một key event từ X11, sau đó truyền qua cho thư viện liên kết động của IBus để nó truyền tiếp qua cho bộ gõ tiếng Việt.

Pseudo code của Gedit:

while True:
  event = get_next_event()
  if event is keyboard_event:
    result = ibus.process_key_event(event)

Vòng lặp while True này được gọi là event loop. Ở đây, thư viện IBus có thể tạo backspace giả, đặt vào cho loop xử lý. Trái với fake event ở phương pháp trên, fake event này nằm ngay trong context của ứng dụng.

Thế nhưng, vì được implement phía ứng dụng nên phương pháp này vẫn gặp phải vấn đề là có ứng dụng hỗ trợ, ứng dụng không (VD: Google Chrome từ bản 35.xxx trở lên là không hỗ trợ #216 @ ibus-bogo).

ibus-bogo, xunikeyscim-unikey dùng phương pháp này.

Hijack X11 function

Tác giả Đào Hải Lâm của dự án xvnkb có nghĩ ra một phương pháp chặn rất sáng tạo. Gần như tất cả các ứng dụng đồ họa trên Linux đều phải giao tiếp với X11 thông qua thư viện libX11. Để nhận event thì ứng dụng sẽ chạy một vòng lặp vô hạn và gọi hàm XNextEvent() (như mô tả trong pseudo code của Gedit). Ta có thể viết lại hàm này trong một thư viện liên kết động và preload thư viện riêng trước khi ứng dụng load libX11 để ép ứng dụng phải gọi hàm của ta thay vì hàm của libX11. Sau đó, từ trong context của ứng dụng có thể tạo backspace event như mong muốn.

Cách làm này yêu cầu người dùng phải làm thêm thao tác preload thư viện trước khi khởi động ứng dụng. Và với Gtk+ 3 trở lên thì không hoạt động nữa, không rõ lý do.

Gần đây còn xuất hiện thêm thư viện libxcb để thay thế libX11. Những ứng dụng sử dụng libxcb không hoạt động với phương pháp này.

Surrounding text

Surrounding text là tính năng của một số ứng dụng cho phép bộ gõ đọc được văn bản có sẵn xung quanh con trỏ (surrounding) và xóa một phần của văn bản đó. Có thể dùng nó thay thế cho backspace giả. Bộ gõ scim-unikey ở chế độ Legacy và ibus-bogo có sử dụng tính năng này, nếu có.

Đặc biệt, ibus-bogo còn tận dụng tính năng đọc văn bản có sẵn để phát triển tính năng sửa dấu của từ bất kỳ trong văn bản (Unikey trên Win chỉ có thể sửa dấu của một số từ vừa gõ xong, nếu xuống dòng hay nhấn chuột, di chuyển con trỏ là không thể sửa được nữa).

Tuy nhiên, surrounding text phải được ứng dụng hỗ trợ và kể cả khi được hỗ trợ thì vẫn có ứng dụng hoạt động không tốt (VD như Firefox hỗ trợ surrounding text với những ô input thông thường, còn với những ô input kiểu custom, phức tạp như Google Docs thì không).

Nhóm tác giả ibus-bogo đang làm việc với các phần mềm tự do nguồn mở lớn để hoàn thiện hỗ trợ surrounding text. Xem issue #4 @ ibus-ringo

Trên Windows cũng có surrounding text nhưng lần cuối tác giả thử nghiệm thì gần như chỉ có bộ MS Office là hỗ trợ tốt.

Preedit ẩn

Như đã thấy, các phương pháp xóa trực tiếp không phải lúc nào cũng ổn định, trong khi đó thì preedit thì gõ ở đâu cũng được. Vậy ta có thể vẫn sử dụng preedit nhưng không cho hiện dấu gạch chân. Phương pháp này được sử dụng bởi bộ gõ ibus-m17n. Nó ẩn được dấu gạch chân những vẫn gặp phải những vấn đề nói trên của preedit. Hơn nữa, trong một số ứng dụng thì không thể tắt được gạch chân, VD như Google Chrome.

Hiện nay, tác giả (cũng là contributor chính của ibus-bogo) đang thử nghiệm phương pháp này nhưng không preedit một từ như ibus-unikey mà preedit cả một cụm từ liền nhau để có thể sửa dấu của những từ đứng trước.

Hướng tới Wayland

Wayland là một bộ tiêu chuẩn/protocol đang được cộng đồng Linux mong chờ nhằm thay thế hệ thống X11 cũ kỹ. Với Wayland thì nhóm phát triển đã xác định input method là một phần quan trọng ngay từ đầu của protocol. Forward key eventsurrounding text cũng được định nghĩa. Vì vậy có thể hi vọng rằng một khi đã có một chuẩn chung thì mọi ứng dụng sẽ hỗ trợ hai tính năng này một cách ổn định và một bộ gõ kiểu Unikey có thể trở thành hiện thực.