NOTE: I migrated to my new homepage at trailing.space. This blog will not be updated anymore.

Bài ca những cô gái 17 tuổi - ban nhạc Xã hội đổ vỡ


Chỉ là một bài hát

Thực ra tên thật của nó là Anthems For A Seventeen-year-old Girl của ban nhạc Broken Social Scene.

Đây là bài cá nhân mình bị stuck trong đầu lâu nhất trong phim Scott Pilgrim vs. the World. Đùa chứ ai chưa xem thì phí cả cuộc đời rồi. :3

Âm nhạc phiêu phiêu còn lời lẽ chẳng có ý nghĩa gì cụ thể, chả khác gì một cô gái 17 tuổi.

Bài hát đều đều tăng tiến nhưng rất buồn, có thể tưởng tượng như là một sự hồi tưởng xa xăm của một cô gái nhớ về những năm tháng, những người bạn cũ; mong muốn gạt bỏ những thứ xô bồ của xã hội (tẩy trắng răng, phấn son,…) để được sống trọn vẹn tuổi 17 như đã từng như thế.

Ngày xưa cậu rất hư, vì thế nên tớ thích chơi với cậu

Ngày xưa cậu rất hư, vì thế nên tớ thích chơi với cậu

Ngày xưa cậu rất hư, vì thế nên tớ thích chơi với cậu

Giờ cậu đã đi, phấn son đầy mặt và sẽ không bao giờ trở lại

Liệu cậu có bao giờ quay lại nữa không?

Ngày xưa cậu rất hư, vì thế nên tớ thích chơi với cậu

Ngày xưa cậu rất hư, vì thế nên tớ thích chơi với cậu

Ngày xưa cậu rất hư, vì thế nên tớ thích chơi với cậu

Giờ cậu đã đi, phấn son đầy mặt và sẽ không bao giờ trở lại

Tẩy trắng răng, cười chớp nhoáng, thì thầm những điều bậy bạ

Tẩy trắng răng, cười chớp nhoáng, thì thầm những điều bậy bạ

Tẩy trắng răng, cười chớp nhoáng, thì thầm những điều bậy bạ

Tẩy trắng răng, cười chớp nhoáng, nói bậy bạ ở dưới cửa sổ phòng tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống, ngủ trên sàn nhà, mơ về tớ

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống (Mơ về tớ)

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống (Mơ về tớ)

Đỗ cái xe đấy lại, bỏ cái điện thoại đấy xuống

Ngày xưa cậu rất hư, vì thế nên tớ thích chơi với cậu

Giờ cậu đã đi, phấn son đầy mặt và chẳng bao giờ trở lại


I miss being 17. All my friends are gone.